V.N.Karazin Kharkiv Ulusal Üniversitesi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat  (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

İngilizce

2 200

Rusça

1 900

Tıp Fakültesi

(Genel Tıp)

6 Yıl

İngilizce

4 300

Rusça

3 250

Hukuk Fakültesi

Ø  Hukuk Bölümü

Ø  Uluslararası Hukuk Bölümü

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 600

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Ekonomi Fakültesi

Ø  Maliye ve Kredi  Bölümü

Ø  Muhasebe ve Denetim  Bölümü

Ø  Yönetimi ve Pazarlama  Bölümü

Ø  Uygulamalı Ekonomi  Bölümü

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Uluslararası Ekonomi İlişkileri ve Turizm  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Yabancı Diller  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 600

Filoloji  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 050

Biyoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Tarih  Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Jeoloji, Coğrafya, Turizm ve Rekreasyon Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Psikoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

3 050

Sosyoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Felsefe Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Bilgisayar Bilimi Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 600

Mekanik ve Matematik Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 400

Kimya Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Ekoloji Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 100

Işletmecilik Fakültesi (BBA/MBA)

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 800

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

İngilizce

3 600

Rusça

3 600

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti. Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Kharkiv Şehir İşletmeciliği Milli Üniversitesi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat  (dollar ABD)

Hazırlık Sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 500

1702 İş  Güvenliği

İş Güvenliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

0601 Mimarlık ve İnşaat

Endüstri ve İnşaat Mühendisliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

2 500

Mimarlık

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

 

İngilizce

3 000

Rusça 2 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Binaların ve Yapıların Mimarlığı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Kentsel İnşaat ve Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Köprü Mühendisliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Ø  Isıtma ve Havalandırma

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Su Ürünleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Rasyonel Kullanımı ve Su Kaynaklarının Korunması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

0305 Ekonomi ve İşletme

Inşaat İşletmelerinin Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Belediye Ekonomi İşletmelerinin Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Muhasebe ve Denetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

0306 Yönetim ve İdare

Inşaat Şirketlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans - 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Belediye Örgütlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans – 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Belediye Ekonomi Kuruluşlarının Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yönetim Bilgi Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Belediye Enerji Şirketlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Proje Faaliyetlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Otel, Tatil ve Turistlik Hizmetlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Uluslararası Turizm Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Lojistik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

0401 Doğa Bilimleri

Ekoloji ve Çevre Korunması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Çevre Güvenliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

0501 Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Bilimleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

0507 Elektrik Mühendisliği ve Elektroteknik

Elektrik Tüketimli Elektrik Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Işık ve Işık Kaynakları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Elektrik Sistemleri ve Araç Kompleksleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Elektrikli Araçlar

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Otomasyon ve Sürücüler Elektromekanik Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

0701 Ulaştırma Teknolojileri

Ulaştırma Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Ulaşım ve Taşımacılık Yönetim Organizasyonu

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Trafik Organizasyonu ve Düzenlemesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

0801  Arazi Yönetimi

Jeodezi, Haritacılık ve Arazi Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Arazi ve Gayrimenkul Değerlendirilmesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

1401  Hizmet Sektörü

Ø  Otel ve Restorant İşi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Turizm Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 600

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Belirli Kategoriler

Proje Yönetimi Yazılımı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 800

Yönetim Mali ve Ekonomik Güvenliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 1,5 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri , Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat

 (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

İngilizce

1 500

Rusça

1 300

MAKINA MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

Sivil Güvenliği

İş   Güvenliğï

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri

Geometrik Modellemesi ve Grafik Bilgi Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Dökümhanede Bilgisayar Entegre Teknolojik Süreçler

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Malzeme Bilimi

Modern Teknolojilerde Malzeme

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

İşlevsel Malzemelerin ve Nano Teknolojilerinin Mühendisliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Uygulamalı Mekanik

Dökümhanede  Ekipman ve Teknoloji

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Ekipman ve Mühendislik Yapılarının Plastik Kalıp Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Kaynak  İlgili İşlemleri ve Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

ENTEGRE TEKNOLOJILERI VE KIMYA MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ

Ekoloji

Mühendislik Ekolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Teknolojik Süreçlerinin Otomatik Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Bilgisayar - Entegre Güç Teknolojik Sistemleri ve Kompleksleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Bilgisayar Entegre Üretimi ve Uygulama Programlaması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Mühendislik Sektörü

Kimyasal Üreten ve İnşaat Malzemelerinin İşletmelerinin Ekipmanı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Donanım İşlemesi ve Gıda Üretimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Kimya Teknolojileri ve  Mühendislik

Sentetik ve Doğal Polimerler ve Elastomer Kimyasal Teknoloji

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Polimerik ve Kompozit malzemelerin kimyasal İşlemeleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

OTOMASYON VE ENSTRÜMANTASYON FAKÜLTESI

Uygulamalı Fizik

Radyo Fizik ve Elektronik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri ve Otomatiği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Telekomünikasyon ve Radyo Mühendisliği

Bilgi ve Bilgisayar Sistemlerinde Telekomünikasyon Tesisleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Metroloji ve Bilgi ve Ölçüm Teknolojisi

Bilgi-Ölçüm Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Metroloji ve Ölçme Ekipmanları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistemleri ve Aygıtları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

MAKINA FAKÜLTESI

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Makine Mühendisliği Üretim Teknolojisi Hazırlık Otomasyon Kontrolü

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Makine Mühendisliğinde Teknolojik Sistemlerinin Otomasyonu

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Uygulamalı Mekanik

Bütünleşmiş İmalat Mühendisliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Hidrolik Makineleri, Hidrolik ve Hidro-pnömatik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Metal Kesme Makineleri ve Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Ekipman Üretimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Kalite, Standardizasyon ve Sertifikasyon

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Otomatik Üretim Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Lojistik Sistemlerinin  Mühendisliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Mühendislik Sektörü

Yol Yapımı, Islah, Ekipman-ve-Ulaşım Kaldırma Makineleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

ORGANIK MADDELERIN TEKNOLOJISI  FAKÜLTESI

Petrol ve Gaz Mühendisliği  Teknolojileri

Petrol ve Gaz Çıkarımı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 700

Rusça

2 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 100

Rusça

2 700

Kimya Teknolojileri ve Mühendislik

Organik Maddelerin Kimyasal Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Petrol, Gaz ve Katı Yakıt İşleme Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Makromoleküler Bileşiklerinin Kimyasal Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Kimyasal Gıda Katkı ve Kozmetik  Maddeleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik

Endüstriyel Biyoteknolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Farmasotik Biyoteknolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Gıda Teknolojileri

Fermantasyon ve Şarap Yapımı Teknoloji Ürünleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Katı Yağlar ve Yağ İkamelerinin Teknolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

ELEKTRIK MAKINE BÖLÜMÜ

Elektrik, Elektriktroteknik ve Elektromekanik

Elektrikli Makineler

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Elektrik Otomasyon Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Elektrikli Aygıtlar

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Mekatronik ve Robotik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Ev Elektrik Cihazları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Mikro ve Nano- Sistem  Elektroniği

Fiziksel ve Biyomedikal Elektroniği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Elektronik

Endüstriyel Elektronik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Meteroloji, Bilgi ve Ölçüm Teknolojileri

Bilgi ve Ölçüm Kalite Kontrol Diagnostik ve Çevresel İzleme  Ekipmanları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

BILGISAYAR VE ENFORMASYON TEKNOLOJILERI FAKÜLTESI

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

Yapay Zeka Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Bilgi Konsolidasyon  Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Sistem Programlaması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

    Bilgisayar Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Elektronik

Multimedya Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Telekomünikasyon ve Radyo Mühendisliği

Telekomünikasyon Sistemleri ve Bağlantıları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

İş, Ticaret ve Değişim Faaliyetleri

Teknolojik Girişimcilikte Fikri Mülkiyet

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

ELEKTRIK MÜHENDISLIĞI FAKÜLTESI

Mühendislik Sektörü

Petrol ve Gaz Alanlarında Makinalar ve Cihazlar

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 600

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 100

Uygulamalı Mekanik

Gaz Ekipmanlarının  Hidro Pnömatiği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 100

Isı Mühendisliği

Endüstriyel ve Belediye Güç Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Enerji Ekipmanlarında  Isı İşlemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Sanayi ve Kamu Sektöründe Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Hidroelektrik

Hidroelektrik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Güç Makineleri

Güç Üreten Teknolojileri ve Montaj

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Türbinler

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Gaz Türbini Santralleri ve Kompresör İstasyonları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Enerji Sektöründe Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

FIZIKO-TEKNIK FAKÜLTESI

Malzeme Bilimi

Fizik Malzeme Bilimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Güç Makineleri

Kriyojenik ve Soğutma Tekniği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Elektro Enerji,  Elektrik ve Elektromekanik

Yenilenebilir Enerji Kaynakları,

Makine ve Elektro Fizik Yüksek Gerilimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Mikro ve Nano-elektronik Sistemleri

Güneş Enerjisi Kaynakları için  Mikro ve  Nano-elektronik Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

INORGANIK MADDELERIN TEKNOLOJISI  FAKÜLTESI

Kimyasal Teknoloji ve Mühendislik

Inorganik Maddeler, Kimyasal Teknoloji

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Teknik Elektrokimya

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Refrakter Metal Olmayan ve Silikat Malzemelerin Kimyasal Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Nadir Eser Elementlerin Kimyasal Teknolojileri  ve Bunlara Dayanan Malzemeler

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

ULAŞTIRMA ARAÇLARI  FAKÜLTESI

Mühendislik Sektörü

İçten Yanmalı Motorlar

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Otomobiller ve Traktörler

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Çapraz Taşımacılık Araçları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

İçten Yanmalı Motorlarda Organizasyonu Onarımı,  Operasyonu ve  Teşhisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Elektroenergetik,  Elektrik ve Elektromekanik

Elektrikli Araçlar

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Demiryolu taşımacılığı

Lokomotifler ve Lokomotif Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Otomobil Taşımacılığı

Otomobil ve Otomobil Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

Araçların Bilgisayar Destekli Tasarımı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Teknik Sistemlerin Bilgisayar Modellemesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

MÜHENDISLIK VE FIZIK BÖLÜMÜ

Uygulamalı Matematik

Bilgisayar Mekaniği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Sürekli Ortamların Mekaniği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Matematiksel ve Havacılık Mühendisliği Yazılımı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Uygulamalı Mekanik

Isı ve Mekanik İşlemlerle Bilgisayar Modellemesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

Bilgi  Tasarım Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Bilgisayar Sistemlerinin Analizi,  Tasarımı ve Oluşturması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

BILGISAYAR BILIMI VE YAZILIM MÜHENDISLIĞI FAKÜLTESI

Uygulamalı Matematik

Bilgi Veri Analizi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Sistem Analizi

Sistem Analizinin Bilgi Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

Bilgi Kontrol Sistemleri ve Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Bilgi Teknolojileri Proje Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Proje Yönetimi Yazılım Mühendisliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Bilgi Teknolojisi İş Süreci Analizi ve Modellemesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Yazılım Mühendisliği

Akıllı Sistemlerin Bilgi Yazılımı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Yazılım Sistemleri ve Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Basım ve Yayınevi Hizmetleri

Medya Sektöründe Bilgi Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Yönetim

Proje Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

İŞ VE FINANS FAKÜLTESI

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Finans ve Kredi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 000

Rusça

1 800

Vergilendirme

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 000

Rusça

1 500

Yönetim

İşletme Yönetimi ve Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 000

Rusça

1 800

Dış Ekonomik Faaliyetlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 000

Rusça

1 800

Yatırım Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 000

Rusça

1 800

İş, Ticaret ve Değişim Faaliyetleri

Araştırma ve Ticaret İşi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İktisat

Personel Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

İşletme Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Pazarlama

Reklam İşi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Pazarlama ve Fikri Mülkiyetin Korunması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

Muhasebe ve Vergilendirme

Muhasebe, Denetim ve Vergi Uygulamaları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 500

Yönetim

Şirket ve Kuruluşların Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

1 700

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

1 800

EKONOMIK BILIŞIM VE YÖNETIM BILIMLERI FAKÜLTESI

İktisat

Ekonomik Sibernetiği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yönetim

Pazarlama Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

Akıllı Karar Destek Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yönetim

Lojistik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Gazetecilik

Medya İletişimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

ELEKTRIK BÖLÜMÜ

Elektroenergetik,  Elektrik ve Elektromekanik

Elektrik Santralları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Elektrik Sistemleri ve Ağları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Elektrik İzolasyonu, Kablo ve Fiber-optik Ekipmanı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Enerji Yönetimi ve Enerji Verimli Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

SOSYAL VE İNSANI TEKNOLOJILERI FAKÜLTESI

Psikoloji

Psikoloji

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Filoloji

Tercümanlık

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Uygulamalı ve Bilişimsel Dil Bilimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Fiziksel Kültür ve Spor

Fiziksel Kültür ve Spor

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Fiziksel Aktivite ve Spor Psikolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Spor ve Eğlence Faaliyetlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Sosyoloji

Örgütlerde Vaka Yönetimi Desteği Sosyo-ekonomik Süreçleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetlerinin  Sosyolojik Sağlanması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 400

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Eğitim Bilimi

Yüksek Okulun Pedagojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

1 500

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri , Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

 

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Harkov Ulusal Eczacılık Üniversitesi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat  (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 595

Eczacılık

5 yıl

İngilizce

4 510

Rusça

3 850

Klinik Eczacılığı

5 Yıl

İngilizce

4 510

Rusça

3 850

 Farmasötik Preparasyonların Teknolojisi

5 Yıl

Rusça

3 850

Parfümer ve Kozmetik Preparasyonlarının Teknolojisi

5 Yıl

Rusça

3 850

Laboratuvar Tanısı

5 Yıl

Rusça

3 850

Kalite, Standardizasyon, Belgelendirme

5 Yıl

Rusça

3 850

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Odessa Ulusal Tıp Üniversitesi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat  (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 800

Tıbbi (Genel Tıp)

6 Yıl

Rusça

3 200

Diş Hekimliğï

5 Yıl

Rusça

3 700

Eczacılık

6 Yıl

Uzaktan

2 000

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Sumy Devlet Üniversitesi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat

 (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 900

Tıbbi

(Genel Tıp)

6 Yıl

İngilizce

4 100

Rusça

3 700

Klinik Stajı

2 Yıl

İngilizce

3 300

Rusça

2 800

TEKNIK  PROFILI MESLEKLER

Uygulamaı  Matematik

Uygulamalı Matematik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Uygulamalı Matematik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Elektroenergetik, Elektrik ve Elektromekanik

Elektroenergetik, Elektrik ve Elektromekanik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Sistemin Elektrik Güç Tüketimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri ve Otomatiği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Mikro ve Nano- Sistemli Teknolojiler

Mikro ve Nano- Sistemli Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Fiziksel ve Biyomedikal Elektronik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Elektronik

Elektronik Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Elektronik Cihazları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Uygulamalı Mekanik

Hidrolik Makineleri, Hidrolik ve Hidro-pnömatik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Mühendislik Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Malzeme Bilimi

Malzeme Bilimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Uygulamalı Malzeme Bilimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Mühendislik Sektörü

Kimyasal Üreten ve İnşaat Malzemeleri İşletmelerin Ekipmanı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Cihaz Üretimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Metal Kesme Makineleri ve Sistemleri, Bilgisayar, Kimya Mühendisliği, Petrol ve Gaz İşleme Ekipmanları Üretimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Metal Kesme Makineleri ve Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Enerji Mühendisliği

Kompresörler, Pnömatik Ünitesi ve Vakum Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Soğutucu Ekipmanları ve Cihazları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Isı Mühendisliği

Enerji Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar Bilimi, Bilgi Tasarım Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 300

Rusça

1 900

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

Bilişim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 700

Rusça

2 400

Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Bilgi Tasarım Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 700

Rusça

2 400

Çevre Koruma Teknolojileri

Çevre Koruma Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 900

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Ekoloji

Çevre Koruma ve Ekoloji

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

Metroloji ve Enstrümantasyon Mühendis Ekipmanı

Kalite, Standardizasyon ve Sertifikasyon

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

İKTİSAT PROFİLİ MESLEKLER

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Uluslararası İş

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 300

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

2 500

İktisat

İktisat ve İş

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Ekonomik Sibernetiği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

İşletme Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Çevre ve Doğal Kaynaklarının Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 700

Rusça

2 500

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Finans ve Muhasebe

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Finans ve Bankacılık

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Finans ve Sigorta

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Finans ve Kredi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Yönetim

Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 300

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

İşletme Yönetimi ve Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

İnovasyon Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Proje Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Mali ve Ekonomik Güvenlik Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Kolluk

Güvenliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Kuruluşların Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 700

İşletme (MBA)

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Rusça

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 700

Rusça

2 500

Kamu Yönetimi ve Yönetim

Kamu Yönetimi ve Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

İşletme Yönetimi ve Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

İdari Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Pazarlama

Pazarlama

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 300

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

2 700

Rusça

2 500

İş, Ticaret ve Değişim Faaliyetleri

İş, Ticaret ve Değişim Faaliyetleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Değişim Etkinliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

İşletme Ekonomisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Muhasebe ve Vergilendirme

Muhasebe ve Vergilendirme

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

BEŞERI PROFİLLİ MESLEKLER

Hukuk

Hukuk

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Filoloji

Alman  Dilleri ve Edebiyatı (Çeviri Dahil)

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 700

Gazetecilik

Gazetecilik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 700

Reklam ve Halkla İlişkiler

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 700

Medya İletişimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Ulusal Havacılık ve Uzay Üniversitesi - Kharkiv Havacılık Enstitüsü

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat

 (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 500

Havacılık

Motorları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Uçak İmalatı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Uçak Kontrol Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Roket ve Uzay Ekipmanları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Uçak Radyo Sistemleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

İktisat ve İşletme

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Edebiyat Fakültesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 200

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 500

Havacılık Elektroniği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Uçaklar ve Helikopterler

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Uçaklar ve Helikopter Üretimi  Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Havacılık ve Roket İmalatı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

Yok

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Uçak Motorları ve Enerji Santralleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Kuruluşların Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

İngilizce

2 500

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

İngilizce

3 000

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Kharkiv Devlet Veterinerlik Akademisi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat  (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 200

Veterinerlik

Veterinerlik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Veteriner Sıhhi Muayene, Kalite ve Hayvan Ürünlerinin Güvenliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Veteriner Hijyeni ve Sanitasyonu

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Veteriner Eczanesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Hayvan Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Yönetim

Pazarlama Faaliyetlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Dış Ekonomik Faaliyetlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Bankacılık Faaliyetlerinin Yönetimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Hayvansal Ürünlerin Üretim ve İşleme Teknolojisi

Hayvansal Ürünlerin Üretim ve İşleme Teknolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Hayvanların Beslemesi ve Yem Teknolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Hayvan Yetiştirmesi ve Seçimi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Küçükbaş Yetiştiriciliği

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

At Yetiştiriciliği ve At Beslemesi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Arıcılık

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Endüstriyel Tarımı

ve İşleyicileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Biyoteknoloji

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Orman ve Bahçe Bitkileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

Su Biyolojisi ve Su Ürünleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yüksek Lisans- 2 Yıl

Eğitimin  2 Yıllık  Fiyatı

Rusça

2 500

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Kharkiv Ulusal Yapı ve Mimarlık Üniversitesi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat

 (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 300

Mimarlık ve İnşaat

Mimarlık ve Kentsel Planlaması

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 300

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 400

İnşaat ve Bayındırlık İşleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 100

Otomasyon ve Enstrümantasyon

Otomasyon ve    Bilgisayar Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Makine Mühendisliği

Mühendislik Sektörü

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Doğa Bilimleri

Ekoloji

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Sosyal Bilimleri ve Davranış Bilimleri

İktisat

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yönetim ve İdare

İş, Ticaret ve Değişim Faaliyetleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Kamu Yönetimi ve Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Bilişim Teknolojisi

Otomasyon ve Bilgisayar Entegre Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

1 800

Yüksek Lisans- 2 Yıllık

(1 Yıllık)

Rusça

Yok

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Dnipropetrovsk Geleneksel ve Alternatif Tıp Enstitüsü

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat  (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 300

Tıbbi

(Genel Tıp)

6 Yıl

İngilizce

3 800

Rusça

3 700

Diş Hekimliğï

5 Yıl

İngilizce

3 800

Rusça

3 700

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi

Fakülte/ Bölüm

Eğitim Süresi

Eğitim Dili

Fiyat

 (dollar ABD)

Hazırlık sınıfı

1 Yıl

Rusça

1 500

Gemicilik  Fakültesi

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Gemi Yapımı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Liman Mühendisliği

Mühendislik Sektörü

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Ekonomi ve Yönetim

Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Gemi Mühendisliği

Nehir ve Deniz Taşımacılığı

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Elektriktroenerji, Elektrik ve Elektromekanik

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Su Taşıma ve Deniz Tesisleri

İnşaat ve Bayındırlık İşleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Araç Teknolojileri ve Sistemleri

Araç Teknolojileri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

Yönetim

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

İktisat ve Yönetim

İktisat

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

İş, Ticaret ve Değişim Faaliyetleri

Lisans– 4 Yıl

(1 Yıllık)

Rusça

2 000

 

Diğer Giderler: Davetiyenin düzenlenmesi, Kurye ile davetiyenin gönderilmesi, Havaalanında öğrencilerin karşılanması (Kiev, Kharkiv), Öğrencilerin üniversiteye transferi, Üniversiteye kaydın yapılması sırasında evrakların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanması (denklik), Sağlık sigortasının yapılması, Oturma izni için tıbbi muayenenin yapılması, Tercümanın hizmetleri, Tüm eğitim süresince 24/7 Danışmanlık hizmeti.

Öğrencilerin talebi üzerine yurt temin edilir. İkamet ücreti Yıllık 200 ile 1200 Dolardır.